5641156099690640360no.jpg

"בסוף הייתי כמו כולם" 

הנווטת תמר אריאל ז"ל בראיון מלפני שנתיים

"לא באתי לקורס טיס כנושאת דגל הציונות הדתית או כמייצגת הנשים הדתיות באשר הן. זה קרה ככה, מטבע הדברים. חניכה בבית הספר לטיסה, שלובשת חצאית במדי הא' שלה, זה נראה מוזר בהתחלה. היו כאלה ששאלו מתוך עניין, סקרנות. שאלו על תפילות, על שמירת נגיעה, על צניעות, על שמירת שבת. אחר כך כבר מתרגלים. אפילו צוחקים על יתרונות החצאית, שלא צריך גומיות בנעליים. אבל בסך הכול, ביום-יום, הייתי עם מכנסיים של מדי ב' או עם סרבל, בדיוק כמו כולם...

5641156099690640360no.jpg

"בסוף הייתי כמו כולם" 

הנווטת תמר אריאל ז"ל בראיון מלפני שנתיים

"לא באתי לקורס טיס כנושאת דגל הציונות הדתית או כמייצגת הנשים הדתיות באשר הן. זה קרה ככה, מטבע הדברים. חניכה בבית הספר לטיסה, שלובשת חצאית במדי הא' שלה, זה נראה מוזר בהתחלה. היו כאלה ששאלו מתוך עניין, סקרנות. שאלו על תפילות, על שמירת נגיעה, על צניעות, על שמירת שבת. אחר כך כבר מתרגלים. אפילו צוחקים על יתרונות החצאית, שלא צריך גומיות בנעליים. אבל בסך הכול, ביום-יום, הייתי עם מכנסיים של מדי ב' או עם סרבל, בדיוק כמו כולם...

5641156099690640360no.jpg
1234.jpg
download.jpg
10599383_814303885257677_919192825907344

"בסוף הייתי כמו כולם" 

הנווטת תמר אריאל ז"ל בראיון מלפני שנתיים

"לא באתי לקורס טיס כנושאת דגל הציונות הדתית או כמייצגת הנשים הדתיות באשר הן. זה קרה ככה, מטבע הדברים. חניכה בבית הספר לטיסה, שלובשת חצאית במדי הא' שלה, זה נראה מוזר בהתחלה. היו כאלה ששאלו מתוך עניין, סקרנות. שאלו על תפילות, על שמירת נגיעה, על צניעות, על שמירת שבת. אחר כך כבר מתרגלים. אפילו צוחקים על יתרונות החצאית, שלא צריך גומיות בנעליים. אבל בסך הכול, ביום-יום, הייתי עם מכנסיים של מדי ב' או עם סרבל, בדיוק כמו כולם...

יפורה של תמר אריאל- סמל הגיוס בקרב בנות דתיות "

נווטת הקרב הדתייה הראשונה,שהצטיינה בעשרות גיחות בצוק איתן נהרגה במפולת שלגים בנאפל. תמר אמרה לי -חייבים להוציא מכאן את האנשים 

"התיעוד המצמרר של הנווטת הדתייה תמר אריאל ז"ל. צפו"

אתמול שודר בערוץ עשר הסרט "המראה של השמש" המגולל את סיפורה האישי של נווטת הקרב הדתייה הראשונה, תמר אריאל, שתיעדה את חייה עד הרגע האחרון - כשנספתה בסופת שלגים שהתחוללה בהרי נפאל

נהיגות ונתינה לאור דרכה של תמר ז"ל"

כנס מיוחד נערך לציון שלוש שנים למותה של נווטת הקרב הדתיה סרן תמר אריאל ז"ל בהשתתפות הרב הראשי לישראל וצעירים דתיים וחילונים.